De werking

De BLOZOEN zonnecollector is voorzien van een gewikkelde verwarmingsbuis met een samenstelling die de eigenschap heeft om de ultrakortegolfstraling van het invallende licht direct in warmte om te zetten. Ze werken zowel bij direct, als bij indirect licht, zodat ze ook op een bewolkte dag energie leveren.

schema_werking

1:  Leiding vanaf het zwembad
2 : Leiding naar het zwembad
3 : Temperatuurvoeler zwembadwater
4 : Filterpomp
5 : Filterinstallatie
6 : Zonnecollectorenpomp
7 : Temperatuurvoeler collectoren
8 : Regelsysteem
9 : Terugslagklep
10 : Afsluitkraan

Werking van het systeem

De temperaturen van het zwembadwater (1) en van de zonnecollectoren (7) worden continu met elkaar vergeleken. Het regelsysteem (8) beveelt de zonnecollectorenpomp (6), die in werking wordt gesteld wanneer er in de zonnecollectoren voldoende energie beschikbaar is. De terugslagkleppen (9) zorgen ervoor dat het water zeker de juiste richting volgt.

De pomp stuurt het zwembadwater rechtstreeks door de zonnecollectoren. Dit heeft een tweevoudig voordeel :

De kostprijs van de installatie wordt lager omdat een warmtewisselaar vermeden wordt.
Elke vorm van warmteoverdracht vereist een temperatuursverschil. Vermits men een warmteuitwisseling uitspaart, kan de collector bij een lagere temperatuur aan een hoger rendement werken. Als er in de collectoren geen energie meer beschikbaar is, bv. na zonsondergang, dan wordt de pomp uitgeschakeld.

Unieke vorm

Door de sferische vorm zijn onze gepatenteerde zonnecollectoren ongevoelig voor storm en kunnen ze zonder bouwtechnische voorzieningen en zonder vasthechten op reeds aanwezige platte daken worden aangebracht. Indien geen platte of licht hellende (maximum 30°) daken ter beschikking zijn om de zonnecollectoren te plaatsen, kunnen ze op de grond gelegd worden of kan de bouw van een pergola een fraaie oplossing bieden. De pergola kan tevens dienst doen als overdekt terras, berging, pomphuis, sauna, …